KÁRPÁT-MEDENCEI EGYETEMEK KUPÁJA

Házirend

REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT

KEK RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSRÓL

A regisztráció során kijelentem, hogy:

  • az általam választott sportág versenyével kapcsolatban teljes körű ismeretekkel rendelkezem, így különösen annak jellegéről, menetéről, a verseny során keletkező fizikai igénybevételről, esetleges kockázatokról, a sportág jellegéből fakadó fizikai igénybevétel során esetlegesen felmerülő egyes veszélyekről.
  • tudomással rendelkezem arról, hogy az adott sportági versenyre való jelentkezés és a sport tevékenység megkezdése előtt orvosi és egészségi állapotommal kapcsolatban szükséges kezelőorvosommal konzultálnom; kijelentem, hogy sportolásra alkalmas egészségi állapotban veszek részt a sporteseményen.
  • tudomással rendelkezem arról, hogy edzésen alkoholos állapotban, vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt tilos részt venni, mások életét, testi épségét tilos veszélyeztetni;

A tájékoztatást megkaptam, megértettem és tudomásul vettem, azt magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a sportesemény adott sportágának versenyszabályzatait, versenykiírásait és előírásait, a sporteseményt rendező egyesület valamint a sportlétesítmények házirendjét betartom; és ennek megfelelően, valamint egészségi és fizikai állapotom ismeretében szabad akaratomból, valamennyi biztonsági és egyéb szabály betartása mellett saját felelősségre veszek részt a sporteseményen.

Az sporteseményre vonatkozó bármely előírás, illetve a jelen nyilatkozatba foglaltak megszegése esetén minden keletkező kárt maradéktalanul megtérítek.

Kijelentem, hogy a testi épségemért, valamint a sportesemény során személyem vonatkozásában esetlegesen bekövetkező bármilyen sérülés, rosszullét, anyagi kár tekintetében szervezőket felelősség nem terheli; tudomásul veszem, hogy a sportesemény helyszínén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért, illetve az azokban bekövetkező károkért a szervezők felelősségüket kizárják.

Jelen nyilatkozatot szabad akaratomból a regisztrációval, nevezéssel egyidejűleg teszem meg és magamra nézve kötelezőnek elfogadom.