Ahogy azt már jeleztük, az idei esztendőtől kezdődően a KEK versenysorozatot egy-egy jótékonysági akcióval szeretnénk összekötni. 2013-ban a Kárpátalján található Tiszakeresztúri Általános Iskola magyar diákjai számára gyűjtünk sportfelszereléseket, sportjátékokat, és minden más olyan eszközt, mellyel segítségükre lehetünk. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy pontosan kiket is szeretnénk megajándékozni, így láthatjátok, adományaitok valóban jó helyre mennek majd…

Tiszakeresztúr 1946-tól kis létszámú község a Nagyszőlősi járásban, közel a Tiszához. A falu tipikus kistelepülésnek mondható abban az értelemben, hogy utóbbi másfél évszázados története során tartozott már az Osztrák-Magyar Monarchiához, Csehszlovákiához, Magyarországhoz, a Szovjetunióhoz, jelenleg pedig Ukrajna területét gyarapítja. Lakosainak többsége magyar, bár az utóbbi években jelentősen megnőtt a beköltözött ukrán családok száma is. A népiskolai oktatás a községben a XIX. század második felében indult meg, az oktatás nyelve mindig is magyar volt. A községben 1961-ben nyílt meg a magyar tannyelvű általános iskola, ahol jelenleg 82 gyerek tanul, akiket 16 pedagógus oktat. Sajnos a tanulók létszáma csökkenő tendenciát mutat, aminek több oka is van: csökken a születések száma, nagy az elvándorlás és negatívan hat az is, hogy évről évre akad 2-3 szülő, aki gyermeke könnyebb boldogulását remélve ukrán tannyelvű iskolába íratja gyermekét. A kis létszámú osztályok sikerességét bizonyítja, hogy tanulóink minden évben sikeresen helyt állnak a tanulmányi versenyeken. A megoldatlan problémák közé tartozik, hogy az iskola nem rendelkezik tornateremmel és étkezdével. A gondokra lenne megoldás, ám anyagi fedezet hiányában a volt kolhoziroda épületét a meglévő szándék ellenére sem tudják átalakítani a kívánt célokra. A szükséges átalakítási tervek már elkészültek, a fejlesztések nagyban elősegítenék nemcsak az iskola, de a község kulturális és sport életének javulását is, mivel így a helységben lehetőség nyílna akár sporttetem, akár például egy díszterem kialakítására.

Az iskola vezetősége igyekszik részt venni a magyarországi pályázatokon, mivel anyagi-műszaki bázisát, információs hálózatát csak az ilyen tendereken elnyert támogatások segítségével tudja megvalósítani. Sajnos a 2014-es költségvetési évben sincs előirányozva szemléltetőeszközök, sporteszközök vásárlására kiutalt pénzösszeg.

A Tiszakeresztúri Általános Iskola pedagógiai programjának fontos eleme a család és a népi tradíciók tiszteletére való nevelés, a magyarságtudat erősítése a tanulókban, miközben az intézményben figyelmet fordítanak az ukrán nép és más nemzetek tiszteletére való nevelésére is.

Üde színfolt volt az iskola életében a 2009-es év, amikor az intézmény a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola testvériskolájává vált. A kapcsolat létrejöttét napjaink történelmi-társadalmi és oktatáspolitikai háttere indokolta. Ennek a programnak keretei között fő törekvésünk a szellemi, kulturális és tudományos nevelési értéke intézményes keretek között való rendszeres átadása. Az eltelt három esztendő alatt az iskola tagjai háromszor találkoztak a budaörsiekkel Magyarországon, és kétszer fogadták őket Tiszakeresztúron. Kijelenthető, a kisebbségi, nemzetiségi sorban élő diákok számára biztonságot nyújt minden anyaországi kötődés. Nem utolsósorban pedig az anyaországi intézmény tanulói is beleláthatnak saját nemzeti kisebbségük világába, ami tovább mélyítheti nemzeti érzékenységüket.

Kárpátalja demográfiai helyzetét szem előtt tartva elmondhatjuk, hogy a magyar-magyar kapcsolatok ápolására és további bővítésére igen nagy szükség van. A legutóbbi 2001-ben tartott népszámlálás szerint Kárpátalján 151 ezer fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Sajnos a jelenlegi becslések szerint ez a szám mára mintegy 141 ezer főre
csökkent. A csaknem tízezres népességfogyás leginkább az elvándorlásnak illetve az asszimilációt felgyorsító, kissebségünket negatívan érintő helyi belpolitikának tudható be. A legnagyobb fogyás a szórványvidéken élő magyarság körében figyelhető meg. Ezeket a tényeket szem előtt tartva különösen fontosnak tartjuk az olyan anyaországi kapcsolatok létrejöttét, melyek tovább növelhetik és mélyíthetik nemzeti kisebbségünk identitást, ezzel is csökkentve a mára már súlyosnak nevezhető népességfogyást.