Dr. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja évek óta szívén viseli a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáját és kiemelt támogatója, védnöke rendezvényünknek.

– A házigazda ELTE évek óta támogatja az esemény megszervezését, ezáltal az ország első egyetemén gyűlhet össze a Kárpát-medencei fiatalság. Az egyetem szempontjából miért tartja fontosnak ezt az eseményt?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem – immár 10 éve, a versenysorozat céljával összhangban – továbbra is azt tartja szem előtt, hogy a Kárpát-medence határain átívelő egyetemek hallgatóinak együvé tartozását erősítse, szolgálja a diákok egymás közti sportbarátságának kialakítását, és a felsőoktatási intézmények között hosszútávon is jól működő kapcsolatokat építsen ki. Az ELTE történetében mély hagyományai vannak az egyetemi sportnak, több kimagasló teljesítményt nyújtó sportolóval, olimpikonnal büszkélkedhetünk, akik az egyetemi éveik alatt nemcsak a sportban, de az egyetemi tanulmányaikban is kiemelkedtek. A sport területén kimagasló eredményt elért sportolók példái pedig mind azt igazolják, hogy az élsport mellett a diploma megszerzése is valós célként fogalmazódhat meg bárkiben.

– A tavalyi interjúban említette, hogy a Mérnök utcában nagypályás labdarúgópályát is tervez az ELTE, melyet az ősz folyamán az MLSZ, az ELTE és a BEAC együttműködésének köszönhetően át is adtak. Így az ELTE-BEAC Pluhár István Labdarúgópályán idén először nagypályás focitornát is szervezünk a KEK keretében. Idén pedig már a hallgatók rendelkezésére áll a pálya. Milyen további sportcélú fejlesztéseket terveznek a közeljövőben?

A Mérnök utcai sportlétesítmény elkészülte kiemelten fontos volt egyetemünknek, hiszen egy új, minőségi sporthelyszínnel gazdagodtunk, az egyetemi sportinfrastruktúra fejlesztésével pedig növelni tudjuk a szabadidősportban résztvevő hallgatók és dolgozók számát is. Nagy örömömre szolgál, hogy idén a KEK-et is már itt láthatjuk vendégül. Az egyetemi sportinfrastruktúra fejlesztését létfontosságúnak tartom, mivel sporttelepeink már megérettek a felújításra, és az infrastruktúránk kihasználtsága is gyakorlatilag 100 %-os. Mára olyan új, megnövekedett igényeknek kell megfelelnünk, amelyekhez a jelenlegi sportlétesítményeink kapacitásának folyamatos növelése elengedhetetlen. Épp ezért támogatok minden olyan kezdeményezést, amely ennek bővítésére, korszerűsítésére törekszik, azt azonban látnunk kell, hogy a sportinfrastruktúra fejlesztéséhez sok pénzre van szükség. Az ELTE lehetőségeihez mérten saját és kormányzati forrásból tovább akarja fejleszteni sportinfrastruktúráját: még tavaly elkészültek a Bogdánfy utcai Sportcsarnok és kiszolgáló épület tervei, idén pedig már reményeink szerint egy éven belül megkezdődhet a Sportcsarnok rekonstrukciója. A felújítás az egyetem saját beruházásaként TAO forrásból valósul majd meg. Tavaly felújításra kerültek a Radnóti, az Apáczai és a Damjanich gyakorlóiskoláink tornatermei, jelenleg pedig a Mérnök utcai sporttelep fejlesztése zajlik, ahol új műfüves pályák és öltözők kerülnek majd kialakításra.

– Milyen lehetőségeket lát az egyetemi sport fejlesztésében? Hogyan profitálhat egy egyetem a sportfejlesztésből?

Ha felsőoktatási sportfejlesztésről beszélünk, nem pusztán a meglévő infrastruktúra korszerűsítésére vagy színvonalának emelésére kell gondolni, ez ennél sokkal komplexebb, átfogóbb koncepciót igényel. A felsőoktatási sport legfontosabb feladata az, hogy egészséges értelmiséget, egészségtudatos felnőtteket adjon a magyar társadalomnak. Prevencióra, életmód tanácsadásra utoljára az egyetemi évek alatt van lehetőség szervezett keretek között, ezután a hallgatók kilépnek a felnőtt életbe, életvitelük és értékrendjük mások számára is példaértékű és követendő út lehet, így nagymértékben befolyásolja az egész társadalom életformáját és egészségi állapotát. Az ország egyik legnagyobb egyetemeként célunk, hogy biztosítani tudjuk a hallgatóink és munkavállalóink fizikai fejlődését, testi-lelki egyensúlyát és az ezekhez elengedhetetlen szolgáltatások, infrastruktúra és eszközök rendelkezésre állását.