Az ELTE rektora, Prof. Dr. Borhy László a KEK védnökeként nyilatkozott az eseményről honlapunknak.

KEK: Az ELTE képviseletében aktívan támogatja a hallgatók sportéletét. Milyen pluszt ad az egyetemi élethez a sport?

BL: A sport fontos közösségszervező hatással bír az Egyetemen, és nagy előnye, hogy ez az összetartozás Karokon átívelő. Életre szóló barátságok köttetnek az egyetemisták között, amelyek meghatározzák későbbi, kutatóként eltöltött éveiket is. Természetesen a mozgás az egészséges életforma fontos pilléreként segíti hallgatóink fizikális és mentális állapotát, amely elengedhetetlen a tanuláshoz, és a vizsgaidőszak okozott stressz levezetéséhez is. 

KEK: Hogyan kapcsolja össze a KEK az ELTE hallgatóit a többi, határon innen és túli egyetem diákjaival?

BL: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek régóta fontos célja, hogy a Kárpát-medencei magyar egyetemekkel jó kapcsolatot ápoljon, amely szorosabbra fűzéséhez nagyban hozzá tud járulni a közös sportolás élménye. Az ilyen rendszeresen megszervezett rendezvények, amelyeken hallgatóink találkozhatnak és összemérhetik magukat a többi magyar hallgatóval lehetőséget biztosít, hogy szélesebb körben is összekovácsolja a mai fiatalokat. Segíti a nyitottságot más közösségek felé, és szélesíti hallgatóink látókörét, ha kitekintést kaphatnak más intézményekről is. 

KEK: Melyik sportág küzdelmeit nézi a legszívesebben a KEK kínálatából?

BL: A KEK kínálatából leginkább az asztaliteniszt szeretem figyelemmel kísérni. Régészként az ásatás után hallgatóimmal gyakran volt ez a délutáni program, természetesen nem a versenyzőkhöz mérhető színvonalon. Mégis nagyon tetszik az egész mozgás dinamikája, tempója, leköti a nézők figyelmét. 

KEK: Ha Ön választhatna egy sportágat, amellyel bővítjük a KEK palettáját, melyik lenne az és miért?

BL: Valamilyen harcművészetet választanék, judót, vagy karatét. Jelenleg aikidozom, de korábban a karate volt az életem része. Személyes véleményem, hogy ezek a sportágak növelik az önbizalmat, alakítják lelkünket és szellemünket. Szívesen látnám a KEK palettáján is valamelyik ágát.