A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság idén is a KEK mellé állt. Az esemény kapcsán Potápi Árpád Jánossal államtitkárral beszélgettünk.

KEK: Miért fontos, hogy ne csak az anyaországi, hanem az egész Kárpát-medencei magyar fiatalságot
támogassuk? Hogyan profitálhatnak ebből hosszútávon a KEK-en résztvevők?

PÁJ: 2010 óta azon dolgozunk, hogy minden magyar – éljen bárhol a világon – érezze, hogy a magyar nemzet egyenlő, egyenrangú tagja, függetlenül attól, hogy épp Budapesten, Székelyudvarhelyen vagy Torontóban él. Egységes nemzetben gondolkodunk, amelynek az anyaországi magyarok mellett a szomszédos országokban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar honfitársaink ugyanolyan tagjai. Amikor tehát a fiataloknak szóló programokat, támogatásokat valósítunk meg, legyen az egy sportverseny vagy épp ösztöndíj, mindig a teljes Kárpát-medencei fiatalságban gondolkodunk. Fontosnak tartjuk, hogy a határon túli magyar fiatalok számára ugyanúgy adottak legyenek a lehetőségek az érvényesülésre és a tehetségük kibontakoztatására, mint a magyarországi fiataloknak, arról nem is beszélve, hogy ezáltal a nemzeti összetartozás érzése is erősödik és szorosabbá válnak az anyaországi, valamint külhoni magyarság közötti kapcsolatok.

A magyar kormány 2010 óta végzett munkájának köszönhetően mára az élet szinte minden területén egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk: ez igaz az oktatásra, a kultúrára, a gazdaságra és a sportra is. Azt még nagyobb örömmel látjuk, hogy ennek a munkának köszönhetően mára nem csak mi, hanem a fiatalok is egyre inkább egységes nemzetben gondolkodnak. A kutatásainkból kiderül, hogy a mai magyarországi egyetemisták 78%-a járt már határon túli magyarlakta területen és 62%-uknak van határon túli barátja vagy ismerőse. Ez óriási eredmény.

KEK: Hogyan segít a közös értékek fellelésében és kialakításában a sport, és ezen belül a KEK?

PÁJ: A KEK-en résztvevő fiatalok egy olyan közegbe csöppenhetnek bele, ahol kitágul a horizontjuk és személyesen megtapasztalhatják, hogy a határon túl ugyanolyan fiatalok élnek, mint ők maguk. Hogy a magyar nyelv szeretete, a közös kultúránk, a mérkőzések előtt elhangzó himnuszunk és lobogó zászlónk egy olyan kapocs, amely elválaszthatatlanná tesz bennünket, függetlenül attól, hogy mely ország közigazgatási határain belül élünk. A sport fizikai és mentális egészségünkre gyakorolt pozitív hatása megkérdőjelezhetetlen. Ezzel párosul egy olyan közösen átélt élmény, amelynek óriási az identitásmegtartó és közösségépítő ereje. Emellett az esemény során a fiataloknak lehetőségük van közelebbről megismerni egymást, barátságok születnek, ami tovább sűrűsíti a Kárpát-medencei magyarság érhálózatát. A mérkőzések, bajnokságok nagyon fontosak, de a személyes kapcsolatok még ennél is fontosabbak. Köszönettel tartozunk a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubnak, illetve az Eötvös Lóránd Tudományegyetem sportegyesületének, hogy életre hívták ezt a nagyszerű kezdeményezést.

KEK: Mi lehet a KEK utóélete, hogyan lehet az esemény után is fenntartani a hallgatók között kialakult határokon átívelő kapcsolatokat?

PÁJ: Azt gondolom, hogy a hallgatók e téren nagyon kreatívak tudnak lenni. Gyakran érkeznek hozzánk levelek lelkes fiataloktól, akik jobbnál jobb ötletek megvalósítását szorgalmazzák. Úgy vélem, hogy a program akkor érte el a célját igazán, ha azok a kapcsolatok, amelyek a KEK-nek köszönhetően kialakultak, hosszú éveken, évtizedeken keresztül megmaradnak és a következő generációk tagjai is őrizni, ápolni fogják azokat.