Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke, a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája jótékonysági programjának rendszeres kiemelt támogatója, mindemellett eseményünk védnöke évről évre. A vele készült interjút olvashatjátok a következő sorokban.

Milyen közös értékeket képvisel a KEK határon innen és túl, ami miatt védnökként is kiemelten támogatja a rendezvényünket?

A legfontosabb érték, amelyet a KEK képvisel, annak a csodája, hogy magyarok vagyunk. Annak megélése együtt a különböző nemzetrészekből érkező fiatalokkal, hogy közös a nyelvünk, közös a kultúránk, közösek az élet különböző területein elért sikereink. Ez az a vezérfonal, ami miatt az ilyen és az ehhez hasonló kezdeményezéseket kiemeltnek tartom, és szívesen állok melléjük. A másik fontos értéknek, üzenetnek a jótékonyságot tartom. Azt, hogy a KEK vállalt missziója, hogy 2013 óta minden esztendőben felkarol egy olyan kezdeményezést, intézményt vagy szervezetet, amelyet támogatandónak ítél. Ez túlmutat a sporton, összetartozásunk fontos kifejezője.

A korábbi évek KEK eseményein gyűjtött tapasztalatai alapján Ön szerint a rendezvény megfelelő színtere lehet a határon túli és anyaországi fiatalok közösségépítésének?

Abszolút. Ez főleg azóta figyelhető meg hatványozottan, amióta a KEK különböző sportágak felé nyitott. Nem csak a közösségépítő erő az, ami jellemzi így a KEK-et, de fontos hangsúlyozni, hogy így a különböző nemzetrészekből érkező fiatalok a barátságon kívül mélyebb kapcsolatot is kialakíthatnak egymással, ez pedig a magyar megmaradás szempontjából is nagy jelentőséggel bír.

Merre vezethető tovább a KEK sikere? Milyen további előrelépési lehetőségeket lát az eseményben?

A KEK betölti szerepét. Egy futsaltornából mára már egy nagyjából száz csapatot és több ezer embert megmozgató Kárpát-medencei összegyetemi sportkavalkáddá nőtte ki magát. Az előrelépés további lehetőségét a folytatásban látom, abban, hogy a szervezést, a lebonyolítást lehet még gördülékenyebbé és professzionálisabbá tenni, ezáltal a rendezvény vonzereje még tovább nőhetne. Erre lehet garancia, hogy a szervezőgárda évről-évre egyre rangosabb sportszervezetekkel, illetve a vállalkozói szektor egyre kiemeltebb szereplőivel tud olyan együttműködési megállapodásokat kötni, amelyek hozzájárulnak a KEK sikeréhez és töretlen fejlődéséhez.

Mit gondol a Ludovika Arénáról, mint a KEK új helyszínéről?

Az elmúlt években láthattuk, hogy a kissé ódon, bár kétségkívül otthonos Bogdánffy úti BEAC-csarnokot a rendezvény kinőtte. A Ludovika Aréna minden szempontból megfelel a modern kor kihívásainak, így már infrastrukturális szempontból is minden adott ahhoz, hogy nagyszerű sportteljesítmények szemtanúi lehessünk.

Melyik KEK-pillanatra emlékszik vissza legszívesebben?

A kedvenc KEK-pillanatom évről-évre a találkozás öröme, az összetartozás érzésének kézzelfogható megélése. Ha mégis egyvalamit kell kiemelnem, akkor az a 2019-es BME-ELTE döntő. Semleges nézőként is hihetetlenül izgalmas volt a mérkőzés, és az azt követő büntetőpárbaj. Tovább emelte az egyébként is nagyszerű hangulatot, hogy annyian voltunk kíváncsiak az összecsapásra, hogy a csarnokban „egy tűt sem lehetett leejteni.”