A KEK küldetése, hogy a Kárpát-medencében tanuló hallgatókat a sport közösségkovácsoló erejének segítségével egyesítse, ösztönözze a hallgatók közti új kapcsolatok kiépítését, továbbá egységesen fejlessze bennük nemzeti identitásukat. Az anyaországhoz való tartozás érzését, azonban nem csak a sportoló hallgatókban szeretné elérni az esemény, hanem minden határon túli magyar diákban. Ebből kifolyólag a BEAC által rendezett Kárpát-medencei Egyetemek Kupája a sport mellett 2013 óta a jótékonysággal is össze van kapcsolva

2023-ban a kárpátaljai magyar gyerekekért fogunk össze és a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumot támogatjuk, akik a jelenlegi háborús helyzetben rendkívüli mértékben rászorulnak a támogatásra.

A korábbi években rendszeresen visszajártunk és a felajánlásaitokkal segítettük az intézményt és tanulóit.

A háborús helyzet következményeként az iskolában és a környező területen jelenleg napi 4-6 órát van elektromos áramszolgáltatás, ezen kívül csak dízel aggregátorral tudnak áramforráshoz jutni, amelynek működtetése rendkívül megnehezíti az iskola fenntartását.
A Sztojka Sándor Jótékonysági Alapítvány elsődleges célja, hogy a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum diákjai olyan körülmények között tanulhassanak, amelyek elősegítik az élményszerű tanulást és minőségi szabadidős tevékenységet. Fontos, hogy az iskola legyen számukra a második otthonuk, a menedékük, ahol szívesen tanulnak, játszanak, sportolnak, ahol minden gyermekek egyenlő esélyhez jut.

Támogatási lehetőségek

Utalással:

Közvetlenül a Sztojka Sándor Jótékonysági Alapítvány magyarországi bankszámla számára utalhatnak.

Kedvezményezett neve: SZTOJKA SÁNDOR JÓTÉKONYSÁGI ALAPÍTVÁNY

Bankszámlaszám: 1110 0702 8500 6267 5900 0002 SWIFT code: CIBHHUHB-HU64 1110 0702 8500 6267 5900 0002

Készpénzben:

A KEK ideje alatt március 3-án és 4-én a Ludovika Campuson, az ELTE Mérnök utcai sporttelepén, és a Tüskecsarnokban az információs pultoknál elhelyezett adománygyűjtő dobozokba leadva támogathatják az iskolát, amit a BEAC, a KEK szervezőjeként eljuttat az iskola bankszámlájára.

A támogatással az iskola áram ellátását segítjük. A háború miatti áramkimaradások miatt az iskola ellátása egy dízel aggregátorról működik, ami 8000 Ft-ot fogyaszt óránként.

Napi 12-13 órát működik az aggregátor. A líceum napi fogyasztása 100 000 Ft-os összeget is meghaladja.

Minden résztvevőt kérünk, hogy akár 0,5 órával, vagy 1 órával támogassa az iskolát.

A KEK-en több mint 100 csapat vesz részt. Ha minden csapat 1 óra áramot ad az iskolának, azzal 800 000 Ft-al, azaz több mint egy hét áramszolgáltatást megoldjuk az iskolának.

A Líceum épülete

Az iskoláról

A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 2003-ban nyitotta meg kapuit a kárpátaljai fiatalok számára, magyar tannyelvű, egyházi intézményként. Iskolánk fontos feladata, hogy a kárpátaljai ifjúságnak olyan oktatási, szellemi, kulturális közeget biztosítson, ahol testi-lelki-szellemi neveléssel együtt egyházunk ősi hitét és hagyományait is át tudjuk adni, hogy azok tovább éljenek. Líceumunk legfontosabb alapelve: a magyar hagyományokat tiszteletben tartó, családias hangulatú, gyermekközpontú, keresztény nevelés-oktatás.

Tóth Jenő atya

A kárpátaljai magyar görögkatolikusság történelme visszanyúlik a XVII. századig, az 1646-os ungvári unióig. Mindig is a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyéhez tartoztunk, melynek jelenleg Luscsák Nílus a püspöke, aki egyházmegyéjével, papságával és híveivel a Római Szentszékhez tartozik. A kommunizmus idején a rendszer első számú ellenségeként voltunk nyilván tartva, ennek köszönhetően jelentős lelki, szellemi, emberi és természetesen anyagi károkat is szenvedtünk, egyházunkat felszámolták, katakombaegyházként működhetett csak, illegalitásban. A kommunizmus bukása után mindent a nulláról kellett kezdenünk, a mai napig sem kaptuk vissza intézményeinket, földjeinket, értéktárgyainkat stb. Istennek hála, az elmúlt évtizedekben többé-kevésbé talpra tudtunk állni. Ennek a folyamatnak része volt iskolánk létrehozása, ami így lehetőséget adott a görögkatolikus fiataloknak is, hogy egyházi líceumban tanulhassanak. Először 2001-ben fogalmazódott meg a kárpátaljai görögkatolikus atyák fejében, hogy a rossz, posztkommunista oktatási rendszerből táplálkozó iskolarendszer nem tud megfelelő szellemi-erkölcsi bázist adni gyermekeink számára, és 2003-ban már elindult az iskola!

A Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum immár húsz éve, hogy a kárpátaljai magyar görögkatolikusság társadalmi, kulturális és vallási életében markáns szerepet vállal. Mivel a 25.000 főt számláló, kisebbségben lévő kárpátaljai magyar görögkatolikusságnak szinte egyetlen olyan intézményeként vagyunk számontartva, ahol évente több ezer magyar ember fordul meg. Jogosan mondhatjuk magunkat tehát e szórványközösség egyik legfontosabb szellemi műhelyének, központjának.

Az iskola megnyitását követően a diákjaink létszáma folyamatosan emelkedik. Jelenleg nyolc évfolyamon, 180-an tanulnak nálunk, bentlakásos rendszerben, teljes ellátással. A felsőoktatásra jelentkezők aránya az elmúlt nyolc év átlagát tekintve 98%, a ténylegesen továbbtanulóké 85% (ami a kárpátaljai ukrán középiskolák adatait figyelembe véve is kiemelkedő), méltán tartják számon az iskolát úgy, mint Kárpátalja egyik legeredményesebb magyar ajkú intézményét! Jelentős eredményeket ér el az oktatás, a sport és a közéleti szerepvállalás tekintetében.

Napjainkban különösen fontos szerepet tölt be a líceum a diákok életében.  A közel egy éve tartó háború a növendékeink hétköznapjait is komolyan befolyásolja! Kárpátalján gyakoriak az áramkimaradások, sötét hétköznapok, borús hangulat, amit a tanulók hazautazáskor tapasztalnak csak igazán meg. Visszatérve az intézmény falai közé mindenki érezheti, hogy iskolánk egy olyan sziget ezekben a nehézségekkel terhelt időkben, ahová mindenkit hazavárunk. A líceum biztos támaszt nyújt a sztojkásoknak, menedékként is szolgál, ahol nyugalomban, melegben, fényben, jó hangulatban tölthetik diákéveiket!

Középen Tóth Jenő atya és Simon Gábor a BEAC igazgatója, valamint a KEK szervezői

_________________________________________________________________________________________________________

Bizonyítsuk be, hogy a KEK túlmutat a sporton, túlmutat minden versengésen! Kérjük a résztvevő csapatokat, a torna támogatóit és minden, kárpát-medencei magyarság megmaradásáért tenni akarót: segítsünk együtt a Kárpát-medence rászoruló fiataljainak!