A Kárpát-medencei Egyetemek Kupája komoly tiszteletet és elismerést vívott ki magának az elmúlt években, amely annak is köszönhető, hogy évről-évre rangos személyek fogadják el védnöki felkérésünket, megtisztelve ezzel rendezvénysorozatunkat. Az idei évben a KEK fővédnöke Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, védnökei Dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Dr. Deli Gergely, az NKE rektora, valamint Prof. Dr. Borhy László, az ELTE rektora. Nézzük, hogyan vélekednek a KEK üzenetéről és az egyetemi sport helyzetéről.

Hogyan profitálhat egy határon túli hallgató abból, hogy részt vesz egy anyaországi, egyetemi sporteseményen? Ön szerint miért fontosak az egyetemi sportrendezvények?

Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Kövér László: Az egyetemek mindenhol a világon páratlan lehetőséget biztosítanak a fiataloknak nemcsak a tudásuk, hanem a kapcsolati tőkéjük gyarapítására is. A határokon átívelő magyar egyetemi sport területe pedig különösképpen kínálja ezt a lehetőséget. Függetlenül a versenyen elért sporteredményektől, a részvétel önmagában olyan emberi nyereség lehet minden fiatal számára, amelynek értékét az idő múlása csak növelni fogja.

Schmidt Ádám: Az egyetemi sport egyik fontos küldetése, hogy megtartó erő legyen a sportolni vágyó fiatalok számára, hiszen tudjuk, hogy pályaválasztás előtt, tizennyolc éves korban sok igazolt sportolót veszít el a magyar sport. Úgy gondoljuk, hogy az egyetemi sportélet fejlesztésével, egyetemi sportesemények rendezésével azokat is megnyerhetjük, akik egy időre elhagyták a sportpályát vagy épp felsőoktatási tanulmányaik alatt kaptak kedvet a rendszeres testmozgáshoz.

Deli Gergely: A Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) azért különleges esemény, mert a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból Magyarországra érkező hallgatók és sportolók számára kiváló alkalmat nyújt, hogy az anyaországi és a határon túli versenyzők megismerjék egymás kultúráját, gondolkodásmódját, amelyek által tapasztalataik gazdagodhatnak és barátságok kialakulhatnak ki. A KEK a határainkon túlról érkező egyetemisták találkozási pontja.

Borhy László: Mind az egyetemi élet mind a sportolás kiváló lehetőség arra, hogy kapcsolatokat építsünk. Ezek lehetnek akár szakmai, vagy baráti kötelékek, de mindenképpen meghatározó szerepet kaphatnak életünkben.

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár

Potápi Árpád János: A sport az egyik legfontosabb identitásmegtartó, közösségépítő erő. Azok a fiatalok, akik részt vesznek a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján vagy egy ehhez hasonló, határokon átívelő sporteseményen, lehetőséget kapnak arra, hogy a megmérettetés mellett baráti kapcsolatokat alakítsanak ki olyan fiatalokkal, akikkel összeköti őket a sport szeretete. A határon túli hallgatók elsősorban abból a helyzetükből profitálhatnak, hogy magyarok, hiszen, érkezzenek bármely részéről a Kárpát-medencének, ugyanazon a nyelven szólalnak meg, sok esetben ugyanazok a kulturális sajátosságok jellemzik őket és ugyanannak a nemzeti válogatottnak a szurkolói, bármely sportágról is legyen szó. Az egyetemi sportesemények – rendezzék azokat az anyaországban, vagy egy külhoni régióban – mind ékes példái az összetartozásnak, amelyből minden résztvevő csak profitálni tud.

Milyen üzenettel bír a sporton túl a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája az Ön számára?

Kövér László: A Kárpát-medencei Egyetemek Kupája a maga nemzedéki célcsoportján keresztül kitűnően erősíti azt a lelki meggyőződést sokakban, hogy az elmúlt évszázad történelmi gyötrelmei ellenére a Kárpát-medencében nincs elkülönült, határon inneni és túli magyarság, hanem csak öntudatában, nyelvében és sorsában egységes magyar nemzet létezik. Mi, magyarok azzal tudjuk a legnagyobb személyes elégtételt venni a XX. századi történelemmel szemben, ha magunkban lebontjuk azon érzelmi határokat, amelyeket mások próbáltak felépíteni közénk az elmúlt évszázadban azért, hogy végleg szétszakítsanak bennünket egymástól. Ha így teszünk, mindig erősebbek leszünk, mint azok, akik a vesztünkre törnek.

Dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár

Schmidt Ádám: A KEK-nek köszönhetően minden évben lehetőség nyílik a határon túli és az anyaországban élő egyetemisták számára, hogy találkozzanak egymással és közelebbről is megismerjék a magyarság egyedülálló helyzetét – ez most sem lesz másképp. Habár mindenki más élethelyzetből érkezik és különböző tapasztalatokat hoz magával, azt reméljük, hogy a sport közösségformáló képességével sikerül tovább erősíteni nemzeti összetartozásunkat.

Potápi Árpád János: A Kárpát-medencei Egyetemek Kupája egyértelműen azt mutatja, hogy mi, magyarok egy egységet alkotunk a Kárpát-medencében. Azt üzeni, hogy a nemzeti összetartozás mára élő valóság és a fiatalok is egyre inkább egységes nemzetben gondolkodnak. A Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről ezért is tartjuk fontosnak, hogy évről évre támogassuk a KEK-et és valamennyi hozzá hasonló kezdeményezést. Jó látni, hogy ennek a tizenhárom éve zajló, nemzetegyesítő és nemzetépítő munkának a gyümölcsei mára beértek, hisz a nemzeti összetartozás érzése erősebb, mint valaha.

Deli Gergely: A KEK egy újabb lehetőség arra, hogy a Kárpát-medencei magyarság együtt legyen, s külön öröm számomra, hogy ennek most már hagyományosan az NKE ad otthont. A Ludovikát annak idején a magyar nyelvű tisztképzés elindítása hívta életre, van abban valami szimbolikus, hogy a magyarság körében a Ludovika még a 21. században is betölti az összetartó szerepét. Ehhez a KEK adja meg a kereteket; lehetőséget ad arra, hogy a Kárpát-medencei magyarság újra egységet alkothasson még akkor is, ha határok választják el őket egymástól. A KEK az anyaországban élő és a határon túli magyarokat, vagyis a magyar nemzet egészét köti össze.

Borhy László: Nagyon tetszik, hogy mindig van egy a sporton túlmutató célja a rendezvénynek, és a nevezésből jótékony célra is jut pénz. Ez évről évre egyre fontosabb, hiszen számtalan támogatásra méltó területe van az életnek, és az én gondolataimban a sportoló közösségek érzékenyek a társadalmi szerepvállalás területén.

Sok barátság és jó kapcsolat alakult már ki a KEK-en véletlenszerűen. Hogyan lehetne Ön szerint az eseményen kialakuló hallgatói kapcsolatokat a későbbiekben még jobban elmélyíteni?

Kövér László: A személyes találkozások és közös élmények hatása felbecsülhetetlen, a fiatalok találékonysága pedig határtalan. Ezért nem venném a bátorságot, hogy a jövőbeli kapcsolattartásukat illetően életviteli tanácsokat osztogassak a résztvevőknek, de egyet mégis figyelmükbe ajánlanék: mindig hallgassanak a szívükre! És akkor mindig összenő az, ami összetartozik.

Dr. Deli Gergely, az NKE rektora

Schmidt Ádám: A remek hangulat minden évben adott, ezt a versenyek közti, illetve utáni közösségi eseményekkel lehet tovább mélyíteni. Ezáltal a fiatatok számos hasznos tapasztalatot tudnak megosztani egymással az egyetemi élet, valamint a tanulás és a sport kapcsán. A személyes beszélgetések, közös élmények nyomán pedig akár életre szóló kapcsolatok, barátságok is születhetnek. A sportolói közösség olyan, mint egy nagy család, szeretnénk, ha minél többen éreznék így és lennének az állandó tagjai.

Deli Gergely: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése a nemzetköziesítés, azaz hogy minél több külföldi oktató, kutató és tanuló érkezzen az intézménybe. A nemzetköziesítés keretében intenzív, szerteágazó kapcsolatok kialakítására törekszünk a világ számos országának egyetemeivel. Nemrég kezdte meg például a 2023/2024-es tanév második félévét az NKE-n 27 Erasmus+ ösztöndíjas hallgató. Számos intézményközi megállapodásunk van. Ezek közül kiemelten fontosnak tartjuk a nemzetpolitikai célkitűzéseket szolgáló, vagyis a határon túli magyar nyelvű felsőoktatási partnerintézményekkel kialakult kapcsolatainkat, amelyek lehetőséget teremtenek az együttműködések szorosabbá tételére a Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és a Vajdaságban is.

Prof. Dr. Borhy László, az ELTE rektora

Borhy László: Érdemes lehet a közösségi oldalakon csoportokat létrehozni azoknak akik szeretnék tartani a kapcsolatot, illetve közös táborok, kirándulások is szerveződhetnének a résztvevők számára.

Potápi Árpád János: Az a tény, hogy a KEK-et annak idején a hallgatók kezdeményezték, ők hozták létre és évről évre ők töltik meg a sportpályákat személyes jelenlétükkel, már önmagában azt jelzi, hogy a kapcsolatok elmélyítésére nagy igény mutatkozik. Ez egy valós kapcsolati tőke, amely sok lehetőséget tartogat magában, hiszen az őszinte, jó élményeken alapuló kapcsolatokkal szinte bármit el lehet érni. Együtt erő vagyunk! A legjobb módja annak, hogy ezek a kapcsolatok még jobban elmélyüljenek, ha a fiatalok minél több, a KEK-hez hasonló eseményen vesznek részt, legyenek azok oktatási, kulturális vagy épp sportesemények. Ezért ezúton is arra buzdítok minden fiatalt határon innen és túl, hogy éljen ezekkel a lehetőséggel, a KEK szervezőinek pedig ezúton is szívből gratulálok a színvonalas rendezvényhez!

A 15. KEK fővédnöke Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, míg védnökei dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, a MEFS elnöke, Prof. Dr. Borhy László, az ELTE rektora, Dr. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja, valamint Dr. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora.